DAPHNE SUPER COAT SERIES

DAPHNE SUPER COAT SERIES là dòng dầu chống rỉ cao cấp của Idemitsu Nhật Bản với các dòng :Daphne Super Coat NR, Daphne Super Coat WR, Daphne Super Coat TW với thời gian chống rỉ từ 1 đến 12 tháng tùy theo yêu cầu của khách sử dụng, để chọn mã cho phù hợp và tiệt kiệm chi phí hợp lý nhất.

GỌI TƯ VẤN MS HƯƠNG